👩‍🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ https://www.facebook.com/groups/131341388731061