สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน CE รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2565 ( 008000) 
สำหรับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น LINK ติดต่อ  https://line.me/R/ti/g/uIi_Z5FejV
https://line.me/R/ti/g/uIi_Z5FejV