👩🏫  นักศึกษาที่ลงทะเบียน CE รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 2/2564 ( 008000) ติดต่อผู้สอน 
Link  ติดต่อ   https://line.me/R/ti/g/zVv4VX5nbY   สำหรับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น