👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ http://line.me/ti/.g/4OmcM0sMwA

นักศึกษาต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนถึงจะผ่านเกณฑ์

👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ http://line.me/ti/g/-06BYbZDsl

นักศึกษาต้องทำคะแนนในแบบทดสอบทั้งหมดรวมแล้ว ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ถึงจะผ่านเกณฑ์